Shinhwa (신화) - Welcome

Reactions: 


yeah yeah
yeah yeah
welcome to me,
they call me heaven,
welcome to be my girl,
they call me dream of future
so come to be the one,
and come to be my girl,
welcome to me,
welcome to be my girl

go jol ha gi him dun
je an ma chi
ma lon bu ren do
hu lyo dut gi him dun
ne mok so rin
ma chi piano
nu ne jan tuk him jun
e dul gwa nun
bi gyo ha ji ma
gu re ne ga nu gun ji mo la
mal ma
oh my my my my,
bing do lyo so mal ha ja ni
shi gan i to
jo gum un mo ja ra

one and only
no wa ham ke
yo gi e du ri so
won hi
ne ge o ge dwe i so

pi hal go dob shi
mak hin mak hin
mak da run gi ri go,
hol in dut
got da ne ge
o ge kum dwe it go,
ne bang shik de ron i ge
sa rang e ma ri go,
i guess i‘m ready now,
i guess i love you now

yeah ne so ge nun i
bo nen pe su hal ge,
ne ga nu gun ji nun
na bo da do jal al ji
i‘m a dope mc,
ja la ga nun mc
du rul ba la mo go
ma chi ma shin
nun um shik
ku li myon wa
an ku li myon ma,
du bon go min
ha ji do ma
i ge gu nyang dap
downtown e so uptown
u ro ba ro change
ha nun life
i ge shir ta myon
i‘m just fine

su chin sun gan mo du
pa ra du lyo
no to ne i do
du ro bon jok om nun
ma run ba ro
an nyong adios

i gon ja go chi nun
game cho rom
pon han i ya gi
a ni ne ga nu gun ji mo la?
mal ma
oh my my my my,
ping dol ji do na nun mo la
so jung han ne
shi ga nul kul ji ma

one and only
no wa ham ke
yo gi e du ri so
yong won hi
ne ge o ge dwe i so

pi hal go dob shi
mak hin mak hin
mak da run gi ri go,
hol in dut
got da ne ge
o ge kum dwe it go,
ne bang shik de ron i ge
sa rang ge ma ri go,
i guess i‘m ready now,
i guess i love you now

yo yo
ne ge ro hwan yong he
ne chon gu ge gye dan
il bang tong
heng u ro jon jin he bwa
kum kwo wat don ni
ap gil do ne mo su be
bang hwang ma ki go
so come come
to be the one
hu hwe ta win jol
de ob sul kol
ne ju wi e
na rum da un
yo ja du run juk ka lyot
ji man no
e ge ju nun
welcome

da shi chom bu to
shi jak he do
tok ga tun ma ri go,
non ne ge o don gi rul
juk o ge dwe it go,
nan jin shi mu ro no rul
won han dan
ma ri go
i guess i‘m ready now,
i guess i love you now

you can thank me
youre welcome girl
dont hate
an dwel go mwo i so girl
nal ban gyo jwo
twing gi
ji jom ma ra jwo
dont waste my time
yes or no
nan jil jil e su
go te su go
ku nun style i a nya
ne ga ne kon
ne mam i ya
go min ha myon
shi gan nang bi ya

i can be nice,
but i’m too busy,
why don’t we make it now,
so make it make it now
why don’t you say it now,
so make it start it now
i’m ready now,
so make it start it now

welcome..

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other online stuffs
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This