BoA (보아) - One Dream (feat. Henry & Key) K팝스타 Theme Song

Reactions: gog ke rul
tol gul su ro
ga be bi chun
mo ro jo (uh)

gog ke du ro,
mo dun ga nung
song u lyo ro dwo (yeah)
ja ku an dwen da go
na rul jo rong a myon so
nal ka ka ne ri ji man nan
jol de ro an mom chwo (hey)

ja bu le, na na ye ne mi so (hey)
ja bul ke, na na ye ne mi so (hey)
da mul ke,dwe
nal hyang han dok son
chi mu gi dwe

o jing ne gen one voice (one voice),
one dream (one dream),
one chance (one chance)
nan hal su i so
one wish (one wish),
one soul (one soul),
one time (one time, hey)
on mam da he so (let‘s go let‘s go)

gi de gal duk han
nun bi chu ro nel bwa,
nal bi chu nun
jo myong un bal ga
gan jo ran kum i
i jen na ye nun a pe,
no re bu lo

one voice (one voice)
one voice (one voice)
one voice (one voice)
one voice,
o jing ne gen one voice

na ye gen
ol got gat ji a nun
nal dur
i yot gi e
han te nun na rur we myon
ha nun
se sang ul pi he (hu)
do mang ul chi go shi pot ji,
shil mang hal ten
sul pum i no mu gi pot ji,
i ro nal ke, an dwe
ran ma le ge ha ji ma (uh),
pe be ja rul man
nan got cho rom
nal de ha ji ma
shil pe nu nyo ro
bo ni ji man song gong un
han bon man
gu ge ba ro ji gum i ya (hey)
look at me now

o jing ne gen one voice (one voice),
one dream (one dream),
one chance (one chance)
nan hal su i so
one wish (one wish),
one soul (one soul),
one time (one time, hey)
on mam da he so (let‘s go let‘s go)

gi de gal duk han
nun bi chu ro nel bwa,
nal bi chu nun
jo myong un bal ga
gan jo ran kum i
i jen na ye nun a pe,
no re bu lo

one voice (one voice)
one voice (one voice)
one voice (one voice)
one voice,
o jing ne gen one voice

Pls Credit l
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other online stuffs
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This