Louie (루이) of Geeks (긱스) - Twilight 트와일라잇 ft Boy Wonder 보이 원더

Reactions: 


It's the mother fucking twilight
It's the mother fucking twilight

It's the mother fucking twilight
bitch no ga jil tu hal te
na nun nu kyo
mother fucking limelight
i gon breaking dawn
jal ga
non too old ban myo ne
ne ap na run bal ga
It's the mother fucking prime time
nan hip hop
mwo ga do pi lyo he
I just grind hard
hip ha bul pa ra mo go yes
we did
gu re so ni yo ja do sa nun ne cd
I'll rip your sa ji rest in peace
ni yo ja go ma ke recipe
o di ga so hip hap
han da shi bu ri ji ma
na bo da mo ta myon so
ka nun se ki dul
nan no wa nun da ru ge an
mi do pek
gu jo rap - da no wi ye ri dum
me ryok un u mag ku ro
pu ryo nwa go du nun gon don
pi lyo om nun got du run
da bo ryo du go so
die or do i rul ga nun jung
na rul ma gul su ob ji o nu nu gu do
yhea mother fucking twilight

ne ge so da ji nun bi chi
na rul ke wo ju nun bam nat
a ra dwo nan ta go nan
ge gam gak
ni pe nun chi me
hwan ja da um nal kam pak

It's the mother fucking twilight
bitch no ga jil tu hal te
na nun nu kyo
mother fucking limelight
i gon breaking dawn
jal ga
non too old ban myo ne
ne ap na run bal ga
It's the mother fucking prime time
bitch no ga jil tu hal te
na nun nu kyo mother fucking limelight
i gon breaking dawn jal ga
non too old i jen je sat na ri wat da

It's the mother fucking twilight
It's the mother fucking twilight

It's the mother fucking twilight
hip hap gye jip man,
fuck your timeline
nan nun bo da gwi ga bal ga
b,bitch please
don't kill my vibe aight
nal a re wi ro ga mun
lanvin,givenchy,
armani,ne gam gak
ni yo ja ma u mul tam bang
i gon jo lyong nan su mi ga pa
rap,rap circus
i gal go kwak men
hu in du gon
gam ja bat go man dun fries
sung ni rul wi han
ne hu i seng bunt
g,e,b,o,y,wonder
yhea I do shine like a diamond

no wa da run nal bwa ge i mi
kut na do nan to da shi da um pan
field,field player ne ga,ne ga non benchi
e gu ru ji bal man
nol ji bo samkyo ne jom shim
yok shi hwak to ro ji nun bam mat
yellaw wa king louie da shi
han bon na ra ma bo bul ji go
dam nun gon ban
hyon je gu wi rul bi heng he pilot
nan shi ne son, non da i ro
se rop ge chot ba rul
ne di do
1st base im di nos
o nul do twilight
bo,bo nun paper
no ga go rul te nan ta elevator
drive you crazy
speed racer
nan ba ji rul jap ji
how about you haters

It's the mother fucking twilight
bitch no ga jil tu hal te
na nun nu kyo
mother fucking limelight
i gon breaking dawn
jal ga
non too old ban myo ne
ne ap na run bal ga
It's the mother fucking prime time
bitch no ga jil tu hal te
na nun nu kyo mother fucking limelight
i gon breaking dawn jal ga
non too old i jen je sat na ri wat da

It's the mother fucking twilight
It's the mother fucking twilight

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This