EXO (으르렁) - Overdose 중독

Reactions: (come in)

mo dun gol
gol go nol du ri kin na
i jen do ri kil
su do op da
i gon bun myong
wi ho man jung dok
so bad,
no one can stop her.

her love her love,
o jik gu got man ba ra
gu nyo ye sa rang
ha na pu nin gol
chi myong jo gin fantasy
hwang hol ham gu a ne chwi he

oh, she wants me.
oh, she’s got me.
oh, she hurts me.
jo wa, do uk gal mang ha go iso

someone call the doctor.
nal but jap go mal he jwo
sa rang un myong,
jung dok overdose
shi ga ni ji nal su rok tong
je nun him du ro jo
jom jom gip su gi
pa jo gan da eh-oh

too much, no ya.
your love,
i gon overdose.
too much, no ya.
your love,
i gon overdose.

no li nun gu son gi lo
on no
bon nung un
no rul gal gu he jom do
ga pa jin sum u ro
jil shik dwen hu e
jo nyul, gu ri
gon han sum

her love her love,
dok han yak ga ta ne gen.
he o na ol su om nun destiny
pi nun tu go wo jot ji yeah
ma chim ne mo du ji
be he.

oh, she wants me.
oh, she’s got me.
oh, she hurts me.
gye sok no man gu ri go gu rin na

someone call the doctor.
nal but jap go mal he jwo
sa rang un myong,
jung dok overdose
shi ga ni ji nal su rok tong
je nun him du ro jo
jom jom gip su gi
pa jo gan da eh-oh

too much, no ya.
your love,
i gon overdose.
too much, no ya.
your love,
i gon overdose.

mo du da ne ge
mu ro wa
ne ga byon han
got ga te
shim jang e ni ga
ba kyo bo rin dut
se sang i on tong no in de.

mom chul su op so
i mi ga duk han nol
ji gum i sun gan,
you’re in my ha heart.

e. x. o

nan no rul mat bo go
no rul ma shin da
on mom i to lyo wa.
gye sok du ri kyo do
a jik mo ja ra.
son kut ka ji
jo nyul shi kin gal jung
i sun ga nul ja ba.
jil ju rul mom chu ji ma
no mu
jo wa, i can’t stop.

hey doctor
ji gum i de ro
gwen chan na na ?
ju che hal su op nun
i ku llim so ge
no ga ne ryo ga nan
i nu kim op shi nun ju gun go na
ma chang a jin gol
ne ga sa nun i yu,
nan no ran dal kom ha me
jung dok

someone call the doctor

someone call the doctor. (hey~)
nan gu nyo ga pi ryo he
ha ru do nan bo til su op so (bo ti ji mot he)
bo so na go ship ji a nun
chong uk ga tun no (hey)
gin gin i to chun a rum da wo.
eh oh (gin gi ni oh yeah~)

too much, no ya.
(too much, your love~)
your love, i gon overdose.
too much, no ya.
your love, i gon overdose.


Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This