Bobby (바비) [Team B] - GO 가 (Show Me the Money 3)

Reactions: 


yeah
follow me
here we go

i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard
i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard
one more time say
i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard
one more time say
i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard

nan bak ja tal ten wan jon ni
gon bang jin gwi shin a ni myon gwe mul
rul ta wi in shik ha gi en music he
no nen san je mul
gi ga mak gin fake rappers
da shi bo mong nun je nung
i mi chin hip hop shi ne ne dung jang gwa
dong shi e non men bung

mo dun ge shik sang ha de wow
y’al stupid haters
nan in nun bak ja tal ge syo kut
na myon bak su cho
cha ra ri ju ma re non ku lop
ga so bottoms up
yo gin ne ga mo got da ni ka
a raso jal mo syo
nal ba ra man bwa do non bong jo
ni jay-z o nul do bal so
hard no ne pe gi nun gu nyang so so
ban myo ne byon myong un fabuloso
mu de wi ne mo sup bal ga
no nen nun bu si ji i gon bal gwang
ne ga tot to te so no nen tak tak he jo ne
mo dun heng pe dul highlight

i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard
one more time say
i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard
put em up and ne ne ne ne

ne bak ja
eh o la ta
ni nam ja chin gu cha bo dan
do ja la ga ji
let’s ride we goin’ high
yg ilionaire nan gu sai
mo lagal te ka ji
ga ga ga ga ga ga
hwak gal te ka ji
ga ga ga ga ga ga ga

yeah
jal bwa nu ga do jal pa li nun ji
even flow chak chak gam gyo
nal bon ne nun gam gi du shi
yeah
gang ho dong i mang i mang chi du shi
no ye so gun se wo re ja jon shim
to nu ga jap chi nun ji

nan
ri du me mat chul ten bi su dum ha ge
mo mul um ji gyo na
call me psycho
i don’t give nothing bout y’al hater
b o to the double b y na mane style
na ba ke mo ta ji nan
bak ja rul ba bo cho rom ta
o nul bam ne home ground (let’s get em)

bam ma da nan bak je mat chwo
ne ri du mun nu jun ba me do bal ga
nan sa ra ga nun dong an hwak shi nul
jap go so su ma nun byo ge
ja se rul nat chwo

nan wan jon ni psychotic te ro bom
no ye jil tu e bul bu chi nun bang hwa bom
ne ga bak ja so ge bang tang
he do ta ra wa bwa
ne ge an tong he sot don bang bom turko

i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard
one more time say
i go i go i go
nan wan jon ni go hard go hard go hard
put em up and ne ne ne ne

ne bak ja
eh o la ta
ni nam ja chin gu cha bo dan
do ja la ga ji
let’s ride we goin’ high
yg ilionaire nan gu sai
mo lagal te ka ji
ga ga ga ga ga ga
hwak gal te ka ji
ga ga ga ga ga ga ga

hwak gal te ka ji
ga ga ga ga ga ga ga
hwak gal te ka ji
ga ga ga ga ga ga ga
hwak gal te ka ji

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This