Noel (노엘) - Being Forgotten 잊혀진다는 거

Reactions: 


u ri cho um he
yo ji don nal
gu te nun i pyo rul
mo lat go
myo chil ju min ga ji na
ga sul te
o ji a nun no ye jon
hwa ga cham o sek he
tong bin mun ja du ri
no om nun ha ru ga

u ri ga sa rang
u ne son na
ma nun go se ni
mo sub du ri
o nu se jom jom i jo
jo ga go
shi ga ni ji na myon do
i jo jil ko rang ke
gu ke do a pa mwong ga
mam i gu re

i je jong mal u rin
kun nan gon ga bwa
no om nun ge shil gam na
u ri sa rang het don go
mo du da ji wo jo ga
me il ga chi ham ke
he sot don nol
bo myo heng bok het don nal
dul do

do ra o ra go
no rul cha jat don bam
bo go ship da go
bam se wo su mo ul don
gu mo dun ge
i je mo ro jo man ga nun ge
nan gu ge do.. a pa

ha na dul shik jong
ri rur ha da
mun du gi seng ga
gi du ro so
ne ge mi an hang ge cham
man do ra

mo ja rat don na ra
pyo hyon ha ji mot he sot don
gu te na ye ge
a shwi u mi ma na

i je jong mal u rin
kun nan gon ga bwa
no om nun ge shil gam na
nol sa rang het don ge
mo du da ji wo jo ga
me il ga chi ham ke
he sot don nol
bo myo heng bok het don nal
dul do

do ra o ra go
no rul cha jat don bam
bo go ship da go
bam se wo su mo ul don
gu mo dun ge
i je mo ro jo man ga nun ge
nan gu ge do.. a pa

jong mal a pu don nal
ni ga man i bo go shi po so
o ryot don nan
ni ga no mu mi wo so

no do him dul gi rul
ba re so
na ob shin.. no do
a pa su myon

mo rit sok son myong
han ni bo no
sub gwan cho rom byo
nan mal tu dul
no mu ta tut tet
don ni on gi
gu ri un mo
dun got du ri
i jo jin da nun.. go
gu ge.. a pa

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This