BIGBANG 빅뱅, - WE LIKE 2 PARTY

Reactions: 


o nul do chin gu du ri wa so
man how you been whats up
e yo gi han jan man ju le
je il nut ge ma shi nun
sa ram su le
gu nyang so ko ma syo champagne
and if u know what i’m sayin
ne son mo gul bon i shi ga nun gum i ya
bul gum i ya
you dig

u rin jom ki e
hu hwe ta win ne i re
jo gum wi yom he
(aye man you better slow it down)
da shi do ra o ji a nul
o nu rul wi he
jo ha nu rul hyang he
gon be he

ooh ooh
we like 2 party
e yeah yeah yeah
we like 2 party
mo ri wi ye he
tul te ka ji
we like 2 party
e yeah yeah yeah
we like 2 party
so jo ge so he
tul te ka ji

uh
o re gan ma ne
bul jang nan ne
ji gum i sun gan
na rang ga chi ba ke
na ga le
shi kul shi kul bu nwi gi nun
hwan sang
go bi om nun mot jeng i dul
kwa la
yo gi jo gi nol bu ro jin
opus one eh
ma mur i nun dal kom ha ge
d’yquem
no nun pe ji an ji
ga ji ham ke chon gu ka ji
men jong shi nun ban chik

u rin jom ki e
hu hwe ta win ne i re
jo gum wi yom he
(aye man you better slow it down)
da shi do ra o ji a nul
o nu rul wi he
jo ha nu rul hyang he
gon be he

yea
we like 2 party
e yeah yeah yeah
we like 2 party
mo ri wi ye he
tul te ka ji
we like 2 party
e yeah yeah yeah
we like 2 party
so jo ge so he
tul te ka ji

no op shin michoborigeso
dj play a love song
yea oh
na chwi han ge a nya
ne ga bo go shi po juk ge so
so dj play a love song

we like 2 party
e yeah yeah yeah
we like 2 party
mo ri wi ye he
tul te ka ji
we like 2 party
e yeah yeah yeah
we like 2 party
so jo ge so he
tul te ka ji


Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This