SHINee (샤이니) - View

Reactions: 


mo du hal ma ru rir ji like you
sa cha won i sang e gi jo ge view
dal kom i ji go mun bi chu i fondue
bo i gi shi jak ha nu me sek tu
ye min he jin gol nu kyo
tu ryot han sek kam gwa
yo sot bon je kam gak
tonight is the night
jom go chi ro do jo wa
do min gam mi gu ro bwa
do nun sum gi ji ma ra jwo

nomu arumdaun-daun-daun-daun view
nomu arumdaun-daun-daun-daun view
do bo yo jwo daum-daum-daum-daum view
nomu arumdaun-daun-daun-daun view

nomu arumdaun (gu go su ro)
nomu arumdaun (de ryo ga jwo)
do bo yo jwo daum (do bo yo jwo)
nomu arumdaun-daun-daun-daun view

jo ha nu rul kop ge jom nun
i ba da rul byong e dam nun
shi gan do pyon hi
god nun kum de rul i rwo nan (by my side)
sang sang han ge mwo dun
jon bu bo yo jul ke
i je mal he bwa
yeah-yeah

ye min he jin kol nu kyo
un gun han chuk kam gwa
ku tob so jin kam gak
tonight is the night
i sang ha de do jo wa
jam du rot don kam ga
ge hang ye rul no mo son gu sun gan
(yeah-yeah-yeah)

nomu arumdaun-daun-daun-daun view
nomu arumdaun-daun-daun-daun view
do bo yo jwo
daum-daum-daum-daum view
nomu arumdaun-daun-daun-daun view

nomu arumdaun (gu go su ro)
nomu arumdaun (de ryo ga jwo)
do bo yo jwo daum (do bo yo jwo)
nomu arumdaun-daun-daun-daun view

ji ru ha me ik suk he jwo
tuk byol ha mul i jot ja na
i je chon chon i go ge rul du ro
..jwo
ne du nun e ip mat chwo
yeah..

nomu arumdaun
gu go su ro
no mu arumdaun (gu go su ro)
de ryo ga jwo (de ryo ga jwo)

nu gu dun cho um i get ji like you
(i feel a thousand senses)
byol bi che hyang gwa ma sul bon got tu
(i’ll never leave you lonely)
hyang gi ye mu ge rul nu kin got tu
(i won’t let you down)
so ri ye sek gwa mo yang bon got tu


Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This