Infinite (인피니트) - Bad

Reactions: 


betting on you
betting on you

da shi cha ga wo jin nun bit
nal ka ro un
ni hyo ku ti
nal pa go du ro
je bal mom chwo jwo
do nun gyon dil su op so

nal ga jin got cho rom
da ga wanal gam sa a nun no
non ma chi ku min du shi
gu de ro sa ra jo
da hul se do op shi
ne ge sa ro jap hyo

nan du ryo wo
mang ga jil ne ga
nal hun dul go
do ra so get ji man

betting on you
betting on you
o o o o o o
betting on you
jol de gu de ron mot bo ne no

bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
on je bwa do cham na son yo ja ya
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
nal ha nop shi gin jang shi kyo non

i ri ro jo ri ro no
like rollacoasta
i ri ro jo ri ro no
so bad

go jit ma jo dal kom me
ip su run gyong go like a red
sok sa gyo
gwit ga ye
lose ma focus
ni ju mun ne

ha na dul ji wo jo
ju wi ga no ba ke an bo yo
du ryop ji a na nan
ne ga ma ju hal ne il
o so nal de ryo ga
go chin to lim so ge

nan du ryo wo
mang ga jil ne ga
nal hun dul go
do ra sol te ji man

betting on you
im betting on you
o o o o o o
betting on you
jol de gu de ron mot bo ne no

bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
on je bwa do cham na son yo ja ya
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
nal ha nop shi gin jang shi kyo non

ja ku ot na ga son ku tul
su cho ga dut to bo il dut
mal dut he
no ran de da bi
i jen do ra sol su op so
na do nal mot mom chwo
ne ge gol ke

bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
on je bwa do cham na son yo ja ya
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
nal ha nop shi gin jang shi kyo non

bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl

bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl
bad bad bad bet a bad bad girl

jol de gu nyang un
mot bo ne no

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This