Song Minho (송민호) - Fear 겁 (Feat. Taeyang 태양)

Reactions: dwi do ra bwa sul te
seng gak bo da mo li
wa i so so nan hon ja yot ko
mun duk go bi nat ji

ne ga nal bwa sul te
ji cho it dan sa shi rul
mo la so so nan we ro wot ko
mun duk go bi nat ji


non jal ha go i so
het ka lil te myon
yo te gu ret don
got cho rom gu nyang go
no dap ke he
no nun no rul a ra
yon su pet ja na
han su chon bo nun ma rya
jwa jol han du bon
i jen shi shi he
wo le gi hwel ra nun gon
in seng e wi gi e
non al ja na da shi
i ron a nun bop
chong guk gyo
heng gan da myo
o so sa carry on!

mom chu ji ma ra
a jik ha lil ma na
dwit pa ra ji ha nun
bu mon i me sa jin bwa
non dong seng du re go
u ri ja ga jok tu rui byol
ne ga ja mul ju ryo ya man
gu du ri pyon ha ge sung myon
ya i byong shi nat
ji jom ne ji ma
ma um dan dan ni mo go
a ra we rop ji man
gyon dyo ne ya dwe
nun mul hu li nya sa ne se ki ga
tuk gu chi go da
shi du ro che gim gam

eh
a mu got do
bo gi shi ro sul te
ok ji ro nu nul bu rup tun gon
gu nyang gom na so
dol kok go bi na so gu re
u-eh-oh!
a mu mal do
ha gi shi ro sul te
il bu ro mok so ril no pin gon
there is no other reason
go bi na
nan go bi na yeah

i po rut cho rom ma re so
on je na na nun na rul mi do
sang de nun op ta myo
but enemy was in my mirror
gye sok twen sa u me
i song ul i ro son na bwa
ne ga na rul ju gyo so
om ma do ne nun chi rul pwa

de jung eh gwan shi mul pan nun ge
eh
cctv so ge sa nun ge
eh
hang gon man ju go ra pan nun de
gu ge ne mu do mi dwel su do
it da nun ge bu so wo so

a bu ji
nal po go it da myon
jong da bul a lyo jwo
o ru ni dwe gi en
nan o ri go yo ryo
a jik to
bang bo bul mo ru go
bu di chi nun jin man ha gi en
no mu a pu da nun gol
i je a ra so no mu nu jon na bwa
mu shi ka ge che
jik jil man ha gi en
a mul ji a nun sang cho ga no mu ma na

eh
a mu got do
bo gi shi ro sul te
ok ji ro nu nul bu rup tun gon
gu nyang gom na so
dol kok go bi na so gu re
u-eh-oh!
a mu mal do
ha gi shi ro sul te
il bu ro mok so ril no pin gon
there is no other reason
go bi na
nan go bi na yeah

ooh
ja ku go bi na
oh wo
ooh

nan mo dun ge gam sa he
ne jong gyo rul to na so
yun nyon jon bu to i ko meng i rul
i yong ha ryo het do nak tok
de pyon im dul jo cha
nal ku won he jun ji gum\
e hwe sa do
i mu de rul ne o jun su ma nun
cham ga ja do
nam ja ye sal mul a lyo jun
ha nu re gye shin
kun a pa do
ga jok
ne o ke dul kwa hyong je
ga tun mem bo dul do
tak o nul ka ji man wi ro rul
pat ko
ne il bu ton gop jeng gi ga
a nin song su ke jin na ro

love ya

eh
a mu got do
bo gi shi ro sul te
ok ji ro nu nul bu rup tun gon
gu nyang gom na so
dol kok go bi na so gu re
u-eh-oh!
a mu mal do
ha gi shi ro sul te
il bu ro mok so ril no pin gon
there is no other reason
go bi na
nan go bi na yeah

oh
can u see me now
ca anybody save me from this fear
oh wo
can you hear me now
ooh wo..
ooh

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This