Girls' Generation 소녀시대 - You Think

Reactions: 


ne seng ga ge
mam i a pa ba mul se?
ni ga nal gok jong he?
wow cho um dun nun ye gi
hon ja ga jun chak han chok
na te me
nun mul na nun chok
no ye mo dun s.n.s es su ne
no man sang cho ba dun ye gi

i mi ji na bo rin
ji wo bo rin
shi gan so ge
bu lo ju don my name
han ten no mu na
ban ja gyot don no wa na
gan jik ha ryo het don
hwa ryo het don
chu ok da
no nun be to
mot de ro be to
cha gap ge be to
oh oh oh oh wo

you think ya real cool (you’re not)
ya think ya real coo-o-ol (you’re not)
ni seng ga gil pun
boy, you ain’t cooler than me, nah
you think ya real cool (you’re not)
ya think ya real coo-o-ol (you’re not)
ni chak ga ge kut
boy, you ain’t cooler than me, nah

(cho um dun nun ye gi)

hah
yeah
o nu se to
u ri ye gil dul chwo ne
sa ram du ri nol jip jung
ha ge i yong he so nal
ga shi dot chin bad girl
to du ro de nun gol
jok dang i
nun ga ma ju ni ka to
so nul no mo non

ja ku hu ryo ji nun
nu ryo ji nun
gu rum a re
so da ji nun my rain
so ge na ho lo gam chwo
hu lin nun mul gwa
ne ga ba dun sang cho
bo ran du shi
no nun da
mo du be to
ga byop ge be to
u sup ge be to
oh oh oh oh wo

you think ya real cool (you’re not)
ya think ya real coo-o-ol (you’re not)
ni seng ga gil pun
(you think, you think, you think, you think, you think)
boy, you ain’t cooler than me, nah
you think ya real cool (you’re not)
(you think ya real cool)
ya think ya real coo-o-ol (you’re not)
(you think ya real cool)
ni chak ga ge kut
boy, you ain’t cooler than me, nah

boy, ja shin op sum back
uh
i je wa so we
a ryon ni
nal bon ni
a mwo ni
je de ro mal he
what what what
gi rul mot pyo we?

ni ga mot de ro mak so ne ryo
gan ga ship so ge bad girl
gwen cha na
mwo gyol gu gen da
ne ge return
tok tok hi jom du ro
ne ga han son tek
hu hwe hal mam
do nun
op so go away

on se sang i no ha na
pu nin jul man al don na a nya
do bun myong han dap
no ye ge nan
mi chi ge a ka un yo ja ran gol

because~

you think ya real cool (you’re not)
ya think ya real coo-o-ol (you’re not)
ni seng ga gil pun
(you think, you think, you think, you think, you think)
boy, you ain’t cooler than me, nah
you think ya real cool (you’re not)
(you think ya real cool)
ya think ya real coo-o-ol (you’re not)
(you think ya real cool)
ni chak ga ge kut
boy, you ain’t cooler than me, nah

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This