GD & TOP (BIGBANG 빅뱅) - Zutter 쩔어

Reactions: 


o nul bam
u ri freaky freaky he yea
baby give me some
give me give me some yea
no wa na
du ri ji rit ji rit he yea
can u give me some
give me give me some yea

o nul bam
u ri freaky freaky he yea
baby give me some
give me give me some yea
no wa na
du ri ji rit ji rit he yea
can u give me some
give me give me some yea

i no re jo ro
ne rep jo ro
ne style jo ro
ne ga jom jo ro
da ri to ro
don bo ro
ha nul go ro
ey do you wanna

GD ha myo no he call me G O D
ne ga won ha myon nan dwi ji bo D O G
sul de om nun gong shik
mal go i got man gi ok he
i’m il do ha gi 1 ji yong i
ne na in
2 wa 7 ul hap he natural
i never lose
di lo du run nwe chul hyol
song gong ha go shi po?
yes i’m the manual
nal gyong hom ha go shi po?
then keep it sexual

school of hard knocks
non jo twe (jo ro)
ji ru han re be nun sa jon gob shi yok he
nan i rum pal do hwe sap pal do gu di pal
pi ryo ob shi mak
tong ul sa do bak su gal che rul bat ji
(guess i’m famous)
i gon gi mak hin
gu da ye ip
do gul hwa nyong ha nun ip hak shik
non me il ip man na bul de
don i no mu man na?
ne tong jang un dang gu de
gong i no mu man na

i no re jo ro
ne rep jo ro
ne style jo ro
ne ga jom jo ro
da ri to ro
don bo ro
ha nul go ro
ey do you wanna

i no re jo ro
ne chum jo ro
ne style jo ro
ne ga jom jo ro
da ri to ro
don bo ro
ha nul go ro
ey do you wanna

T O P sa ram du ri gwi shin i ra he
da vinci ga hwan seng het ji
yea my brain
ne um ag un ja mi wa
de caffein
nal dong gyong he? o so o la ta
shin kan sen
francis vacon
in ma kitchen
han kyon
nan ma chi
ni mo ri wi e chu mul chu nun cal der
jin ji pa nun bi pyong ga
ni du ri mu o ra ro? na nun o ril jo ge
sal jo bwa so
don ma sul a ra

rom ma ye ga myon
rom ma ye bo bul ta ra
gom ma nun jo gi
om ma ye pum e ga ryom
gyong ji rul bo myon
ne hyon shi rul ke da ra ja gun
kom a ya o so
om ma ye pu me ga ryom

bi chi na nun
nom chon a nun
jul jul hu ru ji yong ga me
won chon ha na nun
na nun nu ga bwa do mop shi jo ro
su re jo ro
they tell me ye su ri ya jo ro

i no re jo ro
ne rep jo ro
ne style jo ro
ne ga jom jo ro
da ri to ro
don bo ro
ha nul go ro
ey do you wanna

i no re jo ro
ne chum jo ro
ne style jo ro
ne ga jom jo ro
da ri to ro
don bo ro
ha nul go ro
ey do you wanna

i gon ma chi ta ja
ji du re-
gon i wa
de gi ri ui hap jak
u so bwa yo hwal jak
u ri du run ta ja
ji du re-
gon i wa
de gi ri ui hap jak
chong al not go
tang tang tang

o nul bam
u ri freaky freaky he yea
baby give me some
give me give me some yea
no wa na
du ri ji rit ji rit he yea
can u give me some
give me give me some yea

o nul bam
u ri freaky freaky he yea
baby give me some
give me give me some yea
no wa na
du ri ji rit ji rit he yea
can u give me some
give me give me some yea
Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This