Girls' Generation (TTS) 소녀시대 - Whisper 내가 네게

Reactions: 


oh~
yeah yeah
oh~
hey

oh baby jo gum shik ne ge wa
no baby no mu pa ru ji nan ke
dal bi chi cha lan nan o nul bam nal
bi chu nun no ye moonlight
(bi chu nun no ye moonlight)

nol ba ra bo nun ne nun bi che
byol bi chul ga duk hi da ma so
i ba mi kut nal te ka ji hwan hi
bi chu nun nan no ye starlight

su ju bun ne to li me
nol hyang he twi nun shim jang ul
gam chul su ga ob so
no no no
i je nun go bek hal ke
yeah yeah yeah

sal myo shi dan nun lips
som sa tang cho rom
dal kom hi nong nun kiss
du nu nul gam go you ooh ooh
no man du li ge ooh ooh ooh

sal jang man do
ne ge da ga wa jwo
my favorite i sun gan
ne ga ne ge mal he
bi mil su rop ge ne ge mal he
kum gyol ga chi po gun han no ye
pum so ge sok
an gyo so
tonight
sok sa gyo ju le ne ga ne ge
ne ga ne ge mal he

i je kot sum gyo on a pum mi
mo du da sa ra jo bo ri ge
ga nul go yo rin na ji man nol
gang ha ge kok gam sa jul ke

shin bi ro un ma bo be
pa jin du tan ne ma mul
ne ge bo yo ju le
o nu ri ga gi jo ne

bu du ro un no ye lips
ka ra mel cho rom
sal myo shi nong nun kiss
du nu nul gam go you ooh ooh
yeah baby it’s for you
yeah

sal jang man do
ne ge da ga wa jwo
my favorite i sun gan
ne ga ne ge mal he
bi mil su rop ge ne ge mal he
kum gyol ga chi po gun han no ye
pum so ge sok
an gyo so
tonight
sok sa gyo ju le ne ga ne ge
ne ga ne ge mal he

dan han bon do
nu ki ji
mo te bwat don ne
on mo mul
hun du nun shin son han i nu kim
my heartbeat (my hearbeat)
nan no rin so nyo ga
dwen got man ga ta
yo gi no wa na
i ro ke dan du ri
tuk byol han..
u ri ma ne ku mul

sal jang man do
ne ge da ga wa jwo
my favorite i sun gan
ne ga ne ge mal he
bi mil su rop ge ne ge mal he
kum gyol ga chi po gun han no ye
pum so ge sok
an gyo so tonight
sok sa gyo ju le ne ga ne ge
ne ga ne ge mal he

han bon man do
ne ge da ga wa jwo (oh~)
my favorite han sa ram (my favorite only one~)
ne ga ne ge mal he
bi mil su rop ge
ne ge mal he (hey~ oh yeah yeah)
kum gyol ga chi po gun han no ye (in your eyes~)
pum so ge sok an gyo so
tonight (angyoso~)
sok sa gyo ju le ne ga ne ge (ne ga ne ge)
ne ga nol sa rang he
(ne ge nol sa rang he)

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This