Lee Hyori (이효리) - Bad Girls (배드 걸스)

Reactions: 


ooh yeah
hwa jang un chi yo ra ge
mo ri nun ha shi i ra ge
ho ri nun
jo gum do jo
la me ya he

pyo jong un
al tu ra ge
mal tu nun
jong duk ha ge
heng dong un
jo gum do shin
gyong so ya he

oh oh oh oh
yong hwa sok chon sa
ga tun yo ju in gong
oh oh oh oh
gu yo pe
do ku li nun
na pun yo ja
bad bad bad bad girls

yok shi hi mi
nam bo da
jom
ma nu nyo ja
ji nun ge
jung nun got
bo da shi run nyo ja
go bu hal
su om nun
myo han me ryok in nun
bad bad bad bad girls

dok so rul
na lyo do
bi chi na nun yo ja
al myon so
mo run chok
ha ji an nun yo ja
o din ji
mo ru ge
ja ku man ku li nun
bad bad bad bad girls

shi so nun
jo gum mo li
go ru mun
jo gum pa li
no chu run
un gu ni sek shi
hi he ya he

song gong un
hok dok ha ge
sa rang un
sun su ha ge
ki su nun
jo wa o jol
jul mo ru ge

oh oh oh oh
yong hwa sok chon sa
ga tun yo ju in gong
oh oh oh oh
gu yo pe
do ku li nun
na pun yo ja
bad bad bad bad girls

yok shi hi mi
nam bo da
jom
ma nu nyo ja
ji nun ge
jung nun got
bo da shi run nyo ja
go bu hal
su om nun
myo han me ryok in nun
bad bad bad bad girls

dok so rul
na lyo do
bi chi na nun yo ja
al myon so
mo run chok
ha ji an nun yo ja
o din ji
mo ru ge
ja ku man ku li nun
bad bad bad bad girls

bad bad bad bad girls

shake shake
i jen
mot cham get de
chak ha ge
sa ra bwat ja
nam nun go ha
na do op de
da ga chi
shake shake
i jen mot cham get de
gu dong an swip ge
bwat don
no bu to jom

jo shim ha re

oh oh oh oh
i ye yeah
tv so ge
chong sun ga ryon
yo ju in gong
oh oh oh oh
yeah yea yeah
gu yo pe
do ku li nun
na pun yo ja
bad bad bad bad girls

hyon shi re
jol mang gwa
yong mang gu o di jum
do i sang
mu lo nal
su ga om nun yo ja
nam du ri
mo ru ge
e so u sum jin nun
bad bad bad bad girls

yok shi hi mi
nam bo da
jom ma nu nyo ja
ji nun ge
jung nun got
bo da shi run nyo ja
go bu hal
su om nun
myo han me ryok in nun
bad bad bad bad girls

bad bad bad bad girls

woo yeah yeah yeah
o din ji mo ru ge
ja ku man ku li nun
bad bad bad bad girls

you wanna bad, bad girls
ha-ha
oh baby baby please
woo yeah
uh
let’s do it one more time
yeah uh
bad bad bad bad girls
bad bad bad bad girls
bad bad bad bad girls


Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This