2ne1(투애니원) - Happy

Reactions: 


ga ku mun
ne seng gak hal ka
a nim no mu hu i mi he
gu u i mi jo cha o sek he

nol bo nen
hu ro me il me il
ho lo ji nan shi ga ne
jip chak he i je cho ra he

hok shi bu da mi dwen da myon
ne ga ji mi dwen da myon
jin jak to na ya he so mi an he

na te me him du ron nun ji
man i bul pyo nen nun ji
ba bo cho rom nun chi do
mot ten che

oh no i didn’t cry cry cry
o cha pi nu gul
won mang he bwat ja
hey!
da la jil gon op so
da ku chi ni ka

nol wi han sul pun
bye bye bye
ne ga
op so ya heng bok ha ni ka
ooh ooh

no op shi i’m not happy
but i hope you’re happy
mo li so nan nol ji
kyo bol ke
no op shi i’m not happy
but i hope that you’re happy
mo dun gi ok du run
dwi ro han che

heng bok ha ge
nal it go sa ra jwo
i hope you’re h a p p y
heng bok ha ge
nal it go sa ra jwo
i wish you’re h a p p y

i thought we had it together but wel….

nan no ryok he so in everyway
bam na jul se so nol gi da ril ten
na ran nyo ja a ne so sa rang a ne so
heng bok ha ji
an dan no ye mal wait
je de ro mo go so pow
no mu a pa ne mam ouch
thought you wat happy
but you turned me out
cool han chok ha nu ra
cha mun nun mu ri
nol hyang han ne
jin shil dwen mam

a swip gi ra do het da myon
mi ryon i na mat da myon
i rok he cha gap jin mot hal ten de

sa rang ha gi nun hen nun ji
da go ji shi ot nun ji
ba bo cho rom nun chi do
mot ten che

oh no i didn’t cry cry cry
o cha pi nu gul
won mang he bwat ja
hey
da la jil gon op so
da ku chi ni ka

nol wi han sul pun
bye bye bye
ne ga
op so ya heng bok ha ni ka
ooh ooh

no op shi i’m not happy
but i hope you’re happy
mo li so nan nol ji
kyo bol ke
no op shi i’m not happy
but i hope that you’re happy
mo dun gi ok du run
dwi ro han che

heng bok ha ge
nal it go sa ra jwo
i hope you’re h a p p y
heng bok ha ge
nal it go sa ra jwo
i wish you’re h a p p y

no ra do heng bok he ya
happy ending
na bi ko nun go a nya
da jin shi min go a ra jwo
no ra do heng bok he ya
happy ending
na bi ko nun go a nya
da jin shi min go a ra ju le

no op shi i’m not happy
but i hope you’re happy
mo li so nan nol ji
kyo bol ke
no op shi i’m not happy
but i hope that you’re happy
mo dun gi ok du run
dwi ro han che

heng bok ha ge
nal it go sa ra jwo
i hope you’re h a p p y
heng bok ha ge
nal it go sa ra jwo
i wish you’re h a p p y

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This